DUYURU SPOR KULÜPLERİMİZİN DİKKATİNE

21/10/2021 tarih ve 31635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik yapanyönetmelik ile bazı bildirimlerdeki 30 günlük süre 45 güne uzatılmıştır.Yapılan değişikliğe göre;Genel kurul sonuç bildirimi, (Madde:16 ve 17)Dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri, (Madde: 92)Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler, (Madde: 92)Dernek üyeliklerindeki değişiklikler, (Madde: 92)Genel kurul toplantısını izleyen kırk beş gün içinde,Yerleşim yerlerinde meydana gelen değişikliklerin, (Madde: 92)Değişikliği izleyen kırk beş gün içinde, Bildiriminin Dernekler İl Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.Ayrıca yıllık brüt gelirlerinin 500.000 TL’yi aşan derneklerin bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu, 1.500.000 TL’ye yükseltilmiştir.Spor kulüplerimizin dikkatlerine önemle sunulur.