YEREL AMATÖR LİGLER COVİD-19 GENELGE

“2021-2022 Sezonu Yerel Amatör Lig Müsabakalarında Covid-19 Salgını Nedeniyle
Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Esaslar”ın 7. Maddesinde “Aşı sertifikası olmayan kişiler,
müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırmaları ve test sonuçlarının negatif olması
şartıyla müsabaka isim listesine yazılabilirler” hükmünün yorumlanmasında bazı illerimizde
tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.
“TFF COVİD-19 SAĞLIK REHBERİ”nin 4.3 Maddesi ve “TFF MÜSABAKALARDA
UYGULANACAK COVID-19 TEDBİRLERİNE İLİŞKİN TALİMAT”ın 6.3 Maddesinde
aynı ilde müsabakalarını oynayacak futbolcuların PCR testlerini 2(iki) gün önce yaptırmaları
gerektiği belirtilmiştir.
“2021-2022 Sezonu Yerel Amatör Lig Müsabakalarında Covid-19 Salgını Nedeniyle
Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Esaslar” yukarıdaki mevzuat kapsamında hazırlanmış olup 7.
Maddedeki 48 saat hükmü 2(iki) gün olarak değerlendirilmelidir.
Örneğin 11.11.2021 tarihinde herhangi bir saatte PCR testi numunesi veren bir sporcu, en geç
13.11.2021 tarihinde herhangi bir saatte oynanan müsabakada yer alabilir.